ZZ-ANIMACJA główna

Autoryzowany dealer firm: Stihl, Honda, Stiga, John Deere

Kontakt

Piła, ul. Rodakowskiego 99
telefon: 67 213-71-86


Nakło, ul. Bydgoska 1
telefon: 600 128 328


e-mail: sklep@derezinski.pila.pl

zobacz więcej

Allegro page

Regulamin

DEREZIŃSKI SERVICE, 64-920 Piła, ul. Rodakowskiego 99, telefon: 67 344 16 43

 

Postanowienia ogólne

Świadczymy usługi napraw gwarancyjnych urządzeń firm : STIHL, VIKING, HONDA.
Naprawy gwarancyjne urządzeń innych marek wykonujemy tylko dla urządzeń zakupionych w naszym punkcie sprzedaży. Pozostałe to naprawy odpłatne. Naprawy usługowe (odpłatne) świadczone są dla urządzeń do których serwis ma możliwość zaopatrzenia się w części zamienne. Decyzję o przyjęciu urządzenia podejmuje pracownik serwisu. Serwis ma możliwość wyrażenia zgody na naprawę częściową np. naprawa silnika z wyłączeniem pozostałych podzespołów. Cennik usług serwisowych jest do wglądu u każdego pracownika serwisu. W przypadku nieodebrania przez klienta naprawionego sprzętu w terminie przekraczającym 90 dni od daty określonej na zgłoszeniu klient uprawnia serwis do zezłomowania urządzenia.

 

Przebieg naprawy – diagnozy

Serwis podejmuje naprawę, diagnozę do maksymalnej kwoty jaką klient zastrzegł, lub do kwoty umieszczonej na dowodzie przyjęcia w polu: „szacunkowy koszt naprawy”. Kwoty napraw większe od powyższych są uzgadniane z klientem który decyduje o ostatecznym przebiegu. W przypadku kiedy dokonano diagnozy, lecz klient nie wyraził zgody na naprawę może on zostać obciążony kosztami rozpoznania.

 

Terminy napraw, reklamacji

Standardowy termin naprawy wynosi do 14 dni, w szczególnych przypadkach czas ten może ulec wydłużeniu, serwis poinformuję klienta o fakcie wydłużenia terminu.  Termin reklamacji na usługę naprawy (w zakresie wykonywanych czynności) wynosi 1 miesiąc. Okres gwarancji na części zamienne : 1 miesiąc.

 

Sposób informowania o przebiegu naprawy

Serwis nie ma obowiązku informowania klienta o przebiegu naprawy lecz podejmie starania aby klient otrzymał informację o wykonaniu / zakończeniu naprawy lub potrzebie uzgodnienia kosztów naprawy poprzez wysłanie wiadomości SMS na podany numer lub wysłaniu e-mail. Jeśli nie zgadzają się Państwo na taki sposób informowania prosimy poinformować o tym pracownika serwisu.
W dowodzie przyjęcia widnieje nr. telefonu pod którym należy we własnym zakresie dowiadywać się o przebieg naprawy.

 

Wypożyczenie sprzętu zastępczego

Wypożyczenie sprzętu jest możliwe tylko wtedy gdy klient zostawia swoje urządzenie do naprawy – sprzęt ten stanowi jednocześnie kaucję. Sposób naliczania – za pełną dobę. Cena według aktualnej umowy zawartej na odwrocie dokumentu przyjęcia. Pozostałe zagadnienia pisane w umowie wypożyczenia.

 

Transport serwisu

Serwis świadczy usługi transportowe w celu dowiezienia urządzenia do naprawy. Płatność odbywa się przy rozliczeniu właściwej naprawy (koszt naprawy + koszt dojazdu) według aktualnego cennika usług. Rozliczenie usługi i transportu odbywa się osobiście w siedzibie firmy lub poprzez usługi serwisu ALLEGRO. Nie dokonujemy rozliczeń poza siedzibą firmy.

 

Rodzaje napraw

Usługowa - Naprawa zostanie wykonana przez serwis bez wcześniejszego uzgodnienia z klientem gdy serwis stwierdzi że koszt naprawy jest opłacalny w stosunku do ceny nowego urządzenia biorąc pod uwagę również utratę wartości urządzenia.
Klient może postanowić inaczej np. wyznaczyć maksymalny koszt usługi do którego

Przegląd - Klient zapewnia że urządzenie jest sprawne. Celem pozostawienia urządzenia w serwisie jest wymiana typowych materiałów eksploatacyjnych oraz wykonanie czynności obsługowych zalecanych przez producenta.

Gwarancyjna - Sam fakt zaistnienia usterki oraz oddania urządzenia do serwisu nie przesądza o odpowiedzialności producenta lub sprzedawcy. Usterka zostanie rozpatrzona, serwis podejmie decyzję o słuszności reklamacji klienta oraz poinformuję go listownie o podjętej decyzji. Serwis bierze pod uwagę warunki gwarancji zawarte w oryginalnym druku gwarancyjnym producenta / importera dostarczonym wraz z urządzeniem oraz dowodem zakupu.